СЪОБЩЕНИЕ за инспектиране на 88.СУ „Д.Попниколов“
Предстои инспектиране на училището през м.март2023  от Националния инспекторат по образование (НИО), по график.

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от  училището образование в определен момент на дейността му и определяне на насоките за подобряване.
Инспектирането се осъществява при последователно и целенасочено взаимодействие и сътрудничество на всички участници в образователния процес и заинтересовани страни.
При извършване на инспектирането се отчита и влиянието на външната среда.
Инспектирането в системата  се осъществява чрез извършване на инспекция от Националния инспекторат по образованието (НИО). Инспекцията се планира и провежда по начин, който не нарушава дейността на образователната институция.
Областите за инспектиране на училището са:
1. образователен процес;
2. управление;
3. институционална среда

Училищният екип разчита на всички участници в образователния процес за разбиране и участие в планираните анкети, срещи и разговори.
Ще бъдете информирани допълнително за подробности.
Нека си партнираме в името и за доброто на нашите настоящи и бъдещи ученици!