На вниманието на всички ученици, учители и родители!

ВАЖН О      СЪОБЩЕНИЕ  !!!

На 15.12.2021 г. (сряда) от 9:00 до 16:00 часа се очаква планирано спиране на водоподаването в района на училището, по информация на „Софийска вода“.

Ще се извършват строително-монтажни работи в продължителен период от време.

В тази връзка не е възможно в училищната сграда на 88. СУ „Д.Попниколов“ да се осигури спазването на установените противоепидемични мерки, като „осигуряване на течаща топла вода“, „почистване и дезинфекция на тоалетните и санитарните помещения“ от Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата на МОН.

Със Заповед на МОН е разрешено провеждане на обучение от разстояние в електронна среда на 15.12.2021 г. (сряда) за всички ученици от 1 до 12 клас, съгласно седмичното и дневно разписание. 

От 16.12.2021г.(четвъртък) обучението се възобновява в присъствена среда, при вече установения ред.

Разчитаме на разбиране и отговорност при провеждане на учебните занятия в така създалата се ситуация.

  От Ръководния екип