Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с писмо №9105-382/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас и предоставена информация от РУО София-град, Ви информираме следното:

  1. Присъственият образователен процес може да се възстанови при осигурена безопасна среда, която включва едновременно наличие на условията: 

1.1. доставени неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 в училището за тестване на учениците;

1.2. писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка за тестване на учениците два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове – или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19;

1.3. педагогическият и непедагогическият персонал разполага с валиден документ за ваксиниране, преболедуване на COVID-19 или отрицателен резултат от проведено изследване в лицензирана лаборатория (зелен сертификат) или е дал съгласие за тестване в институцията два пъти седмично с бързи антигенни тестове за COVID-19, закупени от училището;

1.4. допускане при необходимост на външни лица в училище само след представяне , на валиден „зелен сертификат“.

Представяме Ви обучителни видеоклипове:

https://bntnews.bg/news/kak-shte-testvat-uchenicite-za-covid-19-snimki-video-1174093news.html

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244651-mon-demonstrira-kak-shte-se-testvat-nay-malkite-uchenitsi-video

https://vid.btv.bg/btvnews/2021/11/04/TESTVANE_DECA_3_1636038043-1.mp4.

https://www.facebook.com/novinite.nova/videos/демонстрация-как-се-правят-двата-щадящи-теста-одобрени-от-здравните-власти/369782131403804/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ-C-ORT92p3BsR_xzQXvemxpwtJpZluj

 В тази връзка, е необходимо всички родители на ученици от 1 до 4 клас на 88.СУ „Д.Попниколов“ да  предоставят ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие /Приложение №2/, в училището в електронен формат или на хартия, не по-късно от 12:00 часа на 08.11.21 г./понеделник/

Родителите, които имат възможност да отпечатат, попълнят и подпишат декларацията, след което да сканират и изпратят на електронната поща на училището 88su.sofia@88cy.info.

Декларации за попълване на хартиен носител ще бъдат предоставени на входа на училището от 8:00 до 12:00 часа на 8.11.2021г. Те могат да се попълнят и представят на място.

Обръщаме внимание, че родителите на учениците със специални образователни потребности декларират (Приложение № 3), че тестването ще се извършва в домашни условия и децата ще посещават училище само след отрицателен резултат от теста. За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два дни предварително..

Тестването на учениците ще се извършва в класната стая на паралелката (с изключение на учениците със специални образователни потребности) от  медицинско лице и/или определен от директора педагогически или непедагогически специалист, като е допустимо участие на доброволци – родители, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване (зелең сертификат);

Обучението на учениците, чиито родители не декларират съгласие за тестване се организира(синхронно), като наблюдение на урок в реално време със средствата на информационните и комуникационни технологии.

Допълнителни инструкции за организацията на учебния процес ще получите, след обобщаване на информацията  на 9.11.2021г.