На вниманието на ученици и родители!

Във връзка с Решение на ПС с Протокол №9/ 03.06.2022 г. относно участие по програма „Заедно в изкуствата и спорта“, беше взето решение за участие по програмата и за сформиране на 2 групи по модул “изкуства” и 1 група по модул “спорт”.

Допълнителна информация ще публикуваме в началото на септември.

 

От Ръководството