Състав на Ученическия съвет при 88.СУ:

Председател -Виктория Пантова 10 клас

 Членове:

Божидара Андонова 9 клас

Светла Любомирова 9 клас

Михаела Петкова 10 клас

Христина Андонова 10 клас

Виктория Романска 11 клас

Емилия Стефанова 12 клас

Представител на училищното настоятелство:

г-жа Анна Брънзова

Представител на педагогическия състав:

г-жа Росица Бенева