Състав на Ученическия съвет при 88.СУ:

Председател -Михаела Петкова 11 клас

Членове:

Анжелина Стаменкова 12 клас

Мария Найденова 11 клас

Божидара Андонова 10 клас

Радост Георгиева 9 клас

Цветелина Георгиева 8 клас

Боряна Захариева 6 клас

Представител на училищното настоятелство:

г-жа Анна Брънзова

Представител на педагогическия състав:

г-жа Росица Бенева