Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със съвместна инициатива на МОН и  БЧК за  подпомагане на български неделни училища (БНУ) в Украйна, под наслов „Деца помагат на деца“, екипът на 88. СУ „Д.Попниколов“ организира събиране на хуманитарна помощ /хигиенни материали – ръкавици за еднократна употреба,  превързочни материали, бинт, марля, стерилни кърпи,  медицински лепенки,  прах за пране, сапун,  миещи препарати,  хигиенизиращи кърпички,  четки и пасти за зъби./

Даренията ще се събират на 21 и 22 март 2022г., по паралелки, в класната стая. Процесът се координира от класния ръководител.

Предаването на събраните помощи ще се осъществи на 24  март 2022г.в регионален център на БЧК.

В Украйна функционират 63 български неделни училища с изучаване на български език, история и география на България, култура и фолклор към 24 организации на българи в Украйна. Те са разположени предимно в южната част на страната – в Одеска и Запорожка области. Броят на децата, учениците и кандидат-студентите е над 10 000.

 Колкото и малко да е дарението, то може да помогне на дете от българско училище в Украйна.

Вашите дарения, благодарение на координацията между нашето училище, МОН, БЧК и Украински червен кръст, ще бъдат доставени до организациите на българи в Украйна, към които функционират български училища.

Списък на организации на българи в Украйна за хуманитарна помощ