В навечерието на патронния празник на 88. СУ, учениците от 6г клас, с ръководител г-жа В. Чакалова, официално подариха на училищната библиотека, две много ценни книги, чийто автор е Димитър Пониколов – „Етика“, учебник за 5 клас и „Психология и педагогика на юношеската възраст“.

Книгата „Одринска Тракия“, с автор Димитър Попниколов, издадена от печатница „Военно-издателски фонд“, 1919 г. (оригинал) е подарена на ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ” И„ПО ОБРАТНИЯ ПЪТ НА ДЕДИТЕ НИ“.

Книгите са издирени и осигурени със съдействието на родители. Дарителството е акт на благородство и доблест. Поздравления за инициативата! Благодарности от името на цялата училищна общност! Браво!