На 28. юни учениците от 8 клас в 88. СУ „Димитър Попниколов“ се включиха в  инициативата на ДАБДП за отбелязване на 29. юни за Ден на безопасността на движението по пътищат

а. Г-жа Мария Шаламанова, РНИКТ и преподавател по информационни технологии представи пред тях интерактивната презентацията „Операция Пътни знаци“, създадена под нейно ръководство от Валентин Присадашки, ученик от 6 г клас. Учениците се запознаха със задължителните пътни знаци, техните значения и изображения. В края на интерактивния урок отговориха на въпроси върху презентирания материал и решаваха кратки ребуси с образователна цел.

Под ръководството на учителите по изобразително изкуство Стефка Стоянова и Миглена Владова, Драгомир Драганов – преподавател по ТП и Анна Александрова – преподавател по ФВС и БДП осмокласниците изработиха макет на регулирано кръстовище със свтлинна сигнализация, пътни знаци и маркировка на пътното платно.

Целта на инициативата в училището е с началото на лятната ваканция на учениците да се акцентира вниманието на обществото към безопасността на движението по пътищата и за ефективно противодействие на пътнотранспортния травматизъм.