Уважаеми родители и ученици!
През новата 2024-2025 учебна година в 88. СУ „Димитър Попниколов“ ще бъдат сформирани групи за занимания по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ както следва:
1. Модул 1 „Изкуства“ – 3 групи
Танцово изкуство – с ръководител Таня Илиева – хореограф
Детски танцов състав – I възрастова група – I – IV клас
Младежки танцов състав – II възрастова група – V -VII клас

Музикално изкуство – с ръководител Веселина Петрова – учител по
музика

Вокална група II възрастова група – V -VII клас

2. Модул 2 „Спорт“ – 1 група
Футбол – I – IV клас – момичета, момчета, смесени отбори – с ръководител
Методи Тодоров – учител по физическо възпитание и спорт