На 24.03.2022г. беше организирана много приятна среща – обучение с учениците от 10-ти и 11-ти клас в нашето училище. Ние станахме част от проекта YouthCan! – Глобален проект за младежка заетост, който се осъществява в 47 държави. Обучението водиха Катя Лазова и Руми Желева от SOS Детски селища България. Учениците научиха какво е личен SWOT анализ и направиха такъв на себе си, получиха насоки и писаха автобиография и разбраха какви въпроси се задават и как да се държат на интервю за работа. 

Благодарим за активното участие на момчетата и момичетата от двата класа!

Пожелаваме им успех в намирането на стаж и работа!