Ученически съвет

2022-11-25T10:41:16+02:00

Ученически съвет при 88.СУ: Име на ученика: Позиция Виктория Емилова Пантова(10 а) председател Божидара Антонова Андонова(9 б) член Виктория Бранимирова Романска(11. а) член Емилия Кирилова Стефанова(12. а) член Михаела Михайлова Петкова(10 а) член Светла Любомирова Любомирова(9 а) член Христина Станимирова Андонова(10 б) член Представители на училищното настоятелство: г-жа Анна Брънзова Представители от педагогическия състав: г-жа Росица Бенева

Ученически съвет2022-11-25T10:41:16+02:00

График на дейности за прием на ученици в I клас

2022-03-30T14:51:42+03:00

Уважаеми родители, В Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище е качен График на дейностите. Моля последвайте линка, за да стигнете до Графика на дейностите

График на дейности за прием на ученици в I клас2022-03-30T14:51:42+03:00

Патронен празник на 88.СУ

2021-12-02T14:06:58+02:00

В навечерието на патронния празник на училището ученици от шести клас под ръководството на госпожа Йорданова, преподавател по ИТ, подготвиха викторина-игра , "Какво знаем за Димитър Попниколов?" в платформата на LearningApps.org .  Към  играта     

Патронен празник на 88.СУ2021-12-02T14:06:58+02:00

Награда в национален конкурс

2021-11-30T10:10:55+02:00

Миналата учебна година (2020-2021) екип от 88. СУ „Димитър Попниколов” взе участие в конкурса „175 години от откриването на първото класно училище в Копривщица от Найден Геров“. Конкурсът беше организиран за всички ученици от общинските, държавните и частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие, както и за учениците от българските общности в чужбина. НИКОЛ ГЕОРГИЕВА, ученичка вече от 12 клас, стана носител на специалната награда на Министерство на образованието и науката за реферата „ЕВОЛЮЦИОНЕН ДИСКУРС В ПОЕТИКАТА НА ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”. Консултанти на проекта бяха: Борислава Цветова (старши  учител по история) и Николай Василев, PhD (старши учител по български език и литература).

Награда в национален конкурс2021-11-30T10:10:55+02:00

Графиците за дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание, за превенция на обучителните трудности и обща подкрепа за учениците 4-6 клас .

2021-06-09T16:18:00+03:00

Уважаеми родители и ученици, Представяме на вашето внимание   графици за дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание, за превенция на обучителните трудности и обща подкрепа за учениците 4-6 клас .

Графиците за дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание, за превенция на обучителните трудности и обща подкрепа за учениците 4-6 клас .2021-06-09T16:18:00+03:00

Проблем с GSuite

2020-12-14T14:30:25+02:00

Уважаеми ученици, колеги и родители, Електронната платформа Google GSuite временно е недостъпна поради технически проблем. Той е глобален за платформата. Временно се преустановява провеждането на обучение от разстояние в електронна среда. Ще ви информираме своевременно при промяна в обстоятелствата. Благодарим за разбирането! от Ръководството на 88.СУ

Проблем с GSuite2020-12-14T14:30:25+02:00

Честваме патронния празник на 88.СУ

2020-12-04T15:59:35+02:00

Силата на думата "Благодаря!" ни показват със своя проект, ученици от 11а, 11б и 12а клас, под ръководството на г-жа Д. Симеонова - учител по философия. Видеото е създадено по повод патронния празник на училището и е поздрав за всички, които с инициатива и старание допринасят за отбелязване на нашия училишен празник!Вижте видеото тук!

Честваме патронния празник на 88.СУ2020-12-04T15:59:35+02:00
Go to Top