Общински кръг на олимпиада по математика

2023-11-09T10:23:36+02:00

На 9.12. 2023 ще се проведе общински кръг на олимпиада по математика от IV до XII клас за 2023/2024 учебна година. Свалете, попълнете и върнете в училище една от двете декларации. Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание

Общински кръг на олимпиада по математика2023-11-09T10:23:36+02:00

Информация за Дневен консултативен център за деца, юноши и родители.

2023-10-05T11:48:20+03:00

Безплатна програма за развитие на родителската компетентност на Дневния консултативен център за деца, юноши и родители. Повече информация тук

Информация за Дневен консултативен център за деца, юноши и родители.2023-10-05T11:48:20+03:00

Ученически съвет

2022-11-25T10:41:16+02:00

Ученически съвет при 88.СУ: Име на ученика: Позиция Виктория Емилова Пантова(10 а) председател Божидара Антонова Андонова(9 б) член Виктория Бранимирова Романска(11. а) член Емилия Кирилова Стефанова(12. а) член Михаела Михайлова Петкова(10 а) член Светла Любомирова Любомирова(9 а) член Христина Станимирова Андонова(10 б) член Представители на училищното настоятелство: г-жа Анна Брънзова Представители от педагогическия състав: г-жа Росица Бенева

Ученически съвет2022-11-25T10:41:16+02:00

График на дейности за прием на ученици в I клас

2022-03-30T14:51:42+03:00

Уважаеми родители, В Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище е качен График на дейностите. Моля последвайте линка, за да стигнете до Графика на дейностите

График на дейности за прием на ученици в I клас2022-03-30T14:51:42+03:00

Патронен празник на 88.СУ

2021-12-02T14:06:58+02:00

В навечерието на патронния празник на училището ученици от шести клас под ръководството на госпожа Йорданова, преподавател по ИТ, подготвиха викторина-игра , "Какво знаем за Димитър Попниколов?" в платформата на LearningApps.org .  Към  играта     

Патронен празник на 88.СУ2021-12-02T14:06:58+02:00

Награда в национален конкурс

2021-11-30T10:10:55+02:00

Миналата учебна година (2020-2021) екип от 88. СУ „Димитър Попниколов” взе участие в конкурса „175 години от откриването на първото класно училище в Копривщица от Найден Геров“. Конкурсът беше организиран за всички ученици от общинските, държавните и частните училища, центровете за подкрепа на личностното развитие, както и за учениците от българските общности в чужбина. НИКОЛ ГЕОРГИЕВА, ученичка вече от 12 клас, стана носител на специалната награда на Министерство на образованието и науката за реферата „ЕВОЛЮЦИОНЕН ДИСКУРС В ПОЕТИКАТА НА ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”. Консултанти на проекта бяха: Борислава Цветова (старши  учител по история) и Николай Василев, PhD (старши учител по български език и литература).

Награда в национален конкурс2021-11-30T10:10:55+02:00

Графиците за дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание, за превенция на обучителните трудности и обща подкрепа за учениците 4-6 клас .

2021-06-09T16:18:00+03:00

Уважаеми родители и ученици, Представяме на вашето внимание   графици за дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание, за превенция на обучителните трудности и обща подкрепа за учениците 4-6 клас .

Графиците за дейности за компенсиране на пропуските в усвояване на учебното съдържание, за превенция на обучителните трудности и обща подкрепа за учениците 4-6 клас .2021-06-09T16:18:00+03:00
Go to Top