Празници, проекти и награди в 88.СУ

През м. ноември и декември 2022, 124 ученици от първи клас на 88.СУ „Д.Попниколов“ преминаха обучение за дигитални умения и компетенции по Дейност 2 на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Под ръководството на 6 учители по информационни технологии, децата учиха как да използват електронна поща, виртуална класна стая в платформата за образование Google Workspace като за целта работиха на Сhromebook устройства.

88. СУ „Димитър Попниколов“ е сред одобрените училища по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година.⚽️ В нашето училище се сформират 3 групи: в Модул 1 „Изкуства“ – Детски танцов състав „Малчугани“ – български народни танци за ученици от начален етап и Младежки фолклорен състав „Бисерче“ за ученици от прогимназия и гимназия с ръководител Таня Илиева – хореограф.
В Модул 2 „Спорт“ – Футболен отбор „Титани“ – момчета, за ученици от прогимназиален етап с ръководител Методи Тодоров – учител по ФВС.⚽️
Заниманията за всички групи стартират през м.октомври.

В последната седмица на месец юни Центърът за творческо обучение проведе обучение на учители по тема „Организация на учебния процес по модел 1:1“ . В него се включиха и педагози от 88.СУ, които споделиха, колко полезно и значимо е било то.

Повече за модела 1:1 тук

В периода 2-9.04.2022 година се състоя поредната среща по международния проект ERA+ INTEGRATED LEARNING CHALLENGES. Този път домакини бяха учители и ученици от Братислава, Словакия. Нашият екип включваше петима ученици и двама учители. Темата на срещата бе изкуство. Ние представихме интервю с художника и наш любим учител Стефка Стоянова, а в работното ни ателие показахме как се изработват мартеници.

Към материала за ателието

Повече за срещата тук.

Към официалната страница на проекта в Twinspace

Учениците от клуба на госпожа Любенова , които участват в проект „Образование за утрешния ден“, създадоха прекрасни поздравителни картички и видео за празниците. С тях те ни пожелават да бъдем здрави, щастливи, успешни, знаещи и можещи!

По случай Патронния празник на нашето училище, всички ние – ученици, родители и учители от 4б, 4в и 4д клас създадохме с огромна любов и творческо усърдие проекти на английски език „Моето училище е страхотно!“/ My school is awesome!

Заданието ни включва проучвателна част, която беше организирана в графично представяне под формата на т.нар. спайдърграма, както и споделяне на лични преживявания, свързани с любимото училище. Резултатът показа изключителната интелигентност на нашите деца, доброто владеене на английски език и заслужава искрени адмирации! Поздравления на екипната работа на всички участници!

Учениците представиха проектите си уверено и с високо самочувствие като част от успешната общност на страхотното ни училище!

Вижте компилация от техните идеи!

В периода от 4 до 8. октомври, в 88.СУ „Д. Попниколов“ се проведе международна среща по проект „Предизвикателства пред интегрираното учене“, по програма Еразъм+. Участниците в партньорската среща – от Испания , Румъния , Словакия , Гърция и нашето училище, споделиха идеи и опит в областта на науката, технологиите, традициите, изкуствата и спорта, като се включиха в съвместни дейности, при стриктно спазване на мерките за безопасност. Завърши една седмица изпълнена с много работа, вълнения, нови приятелства и незабравими моменти!

Поздравления за всички участници!

Може да разгледате дейности от срещата по проекта на следния линк-тукмеждународна среща по проект Еразъм

През изтеклата седмица се състоя последната представителна изява на участниците в клуб „IT знайко“ по проект „Образование за утрешния ден“, BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. През тази учебна година шестокласниците от клуба се запознаха с две програми графични редактори Incscape и Gimp, положиха основите на изучаването на VBA в презентации и не на последно място направиха своите първи стъпки в HTML кодовете.
В мултимедийния кабинет на училището знайковците демонстрираха пред своите гости какво са научили.

На 10 март в 88. СУ се състоя онлайн среща по проект Еразъм + “Предизвикателства пред съвременното образование”, в която участваха ученици от нашето училище, съвместно с националното военно училище” College Stefan cel Mare”, Румъния и Herderschule-Giessen, Германия, за да  споделим на мнения и идеи за създаване на разказ по избрана тема.

Участниците бяха разделени в няколко международни групи, и обсъдиха темата и сюжета на своята бъдеща творба. Учениците говориха и за обстановката, в която се налага да живеят и учат, както и коя партнираща страна ще напише началото, коя средата и коя края на историята.

 Целта на поставената задача бе  работейки  заедно, да се общува на английски език, и чрез споделяне на  мнения и идеи да  се развие креативността и въображение на подрастващите. Други екипи от  учениците в проекта работят по създаването на стихотворения.

Учениците от логопедичната група полагат много усилия за да вървят по стъпките на Светите братя Кирил и Методий.По случай празника 24 май – Денят на Славянската писменост и култура те направиха тези картички, с които пожелават на всички българи да открият най-голямата сила – знанието и с него да постигат всичко в живота.
ЧЕСТИТ 24 МАЙ!

All-focus

По случай  24 май – Ден на българската просвета и култура, и на славянската писменост, учениците от 2б клас ръководител Милена Крушкова подготвиха проекти – табла и презентации, за отбелязване на светлия празник.

Учениците от 4 е клас, с ръководител Нели Кръстева подготвиха презентация за 24 май-празника на светлината и книжовността!

По случай 18 май – Международен ден на музеите, учениците от 3в клас с ръководител Н.Тодорова, създадоха презентации за някои от най-интересните музеи на страната.

Думата „музей“ произлиза от гръцката дума „музейон“- храм на Музите. Древните гърци вярвали, че Музите били богини – вдъхновителки на поезията, изкуствата и науките.

В наши дни музеите са специални места, в които се събират, изучават и излагат пред публиката различни предмети, интересни и за деца, и за възрастни.

88.СУ „Д.Попниколов“ вече работи по Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ , по който е предоставено оборудване на кабинети за работа с ученици със СОП. По „Дейност 5.1“ от проекта се провежда допълнително обучение в пакети от по 5 часа от логопед, рес.учител , психолог и начален учител или учител по БЕЛ и математика с 10 ученици със СОП. По проекта се включват в обучение педагогически специалисти, работещи със учениците със СОП.

 

 

По Проект „Равен достъп до училищно образова

ние в условията на кризи“ са получени 26 лаптопа Chromebook и 26 лаптопа с ОС Windows за ученици и 5 лаптопа Chromebook и 26 лаптопа с ОС Windows за учители. По „Дейност 2“ се сформират групи за допълнително обучение за дигитални компетенции на ученици в 1 клас. С тях работят учители с квалификация учител по “информационни технологии” и учят децата да ползват Chromebook.

Проекти и извънкласна дейност

2020-07-06T12:53:21+03:00

Предизвикателства пред интегрираното обучение

Образованието е процес, който продължава през целия живот, но за повечето хора този процес, все още се смята  за придобит в училище, по отделни  учебени предмети, по стандартната схема на преподаване: учител-ученик. Такъв подход обаче, не отговаря на предизвикателствата, които младите хора ще срещнат на международния пазар на труда. Бързите промени в технологиите налагат конкурентни образователни модели. Именно международните програми за междуучилищно сътрудничество и обмен предлагат прекрачването на тези традиционните методи в образованието и пресичат виртуални и физически граници, давайки възможности за запознаване с алтернативни методики в преподаването.

Проектът  е финансиран от Европейската комисия, програма Еразъм + за междуучилищно сътрудничество.

Към Etwinning