На 15 ноември 2022 г. се проведе Общо събрание на представителите на родителите на ученици от 88.СУ „Димитър Попниколов“, на което беше избран обществен съвет към училището в следния състав:

1.Боряна Джунева- Председател

Членове:

2.Таня Салапиева

3.Катерина Чучева

4.Ивелилна Брънзова

5.Силвия Банкова

6.Валерия Кирилова

7. Румяна Стефанова

8.Ива Кирилова

9. Дарина Лучанска-зам. кмет на район Овча купел