На 28 ноември 2019 г. се проведе Общо събрание на представителите на родителите на ученици от 88.СУ „Димитър Попниколов“, на което беше избран обществен съвет към училището в следния състав:

1.Ралица Иванова- Председател

Членове:

2.Александра Атанасова

3.Светла Шапкалова

4.Любима Стоилова

5.Боряна Джунева

6.Илка Гачева

7. Таня Николова

8.Камелия Динчева

9. Мариана Парнева-главен експерт „Образование и култура“ в район Овча купел/пределена със Заповед №РОК-19-РД09-247/26.08.2019г./

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател:

Ралица Иванова

Членове:

Александра Атанасова
Светла Шапкалова
Любима Стоилова
Боряна Джунева
Илка Гачева
Камелия Динчева
Мариана Парнева – главен експерт „Образование и култура“ в район Овча купел/определена със Заповед №РОК-19-РД09-247/26.08.2019г./