Предизвикателства пред интегрираното обучение

2020-07-06T12:53:21+03:00

Образованието е процес, който продължава през целия живот, но за повечето хора този процес, все още се смята  за придобит в училище, по отделни  учебени предмети, по стандартната схема на преподаване: учител-ученик. Такъв подход обаче, не отговаря на предизвикателствата, които младите хора ще срещнат на международния пазар на труда. Бързите промени в технологиите налагат конкурентни образователни модели. Именно международните програми за междуучилищно сътрудничество и обмен предлагат прекрачването на тези традиционните методи в образованието и пресичат виртуални и физически граници, давайки възможности за запознаване с алтернативни методики в преподаването.

Go to Top