Смехът е здраве

2020-03-25T18:20:26+02:00

През май ученици от 88.СУ участваха в обучителна екскурзия по еTwinning проект " Обмен" в град Пирот, Сърбия под ръководството на госпожа Десислава Димитрова-заместник-директор и преподавателите госпожа Банова и госпожа Таралова.