Във връзка с писмо на РУО София-град изх.№ РУО1-20650/07.08.2020 г., Ви уведомяваме, че Kwiat ООД организират безплатна профилактика и очен преглед и/или скрининг на учащи – деца и младежи до 18 години. Очният скрининг позволява да се идентифицират навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при офталмолог. Често децата много успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно като недостиг на внимание, свръхактивност, неспособност за учене.