About mshalamanova

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far mshalamanova has created 170 blog entries.

Общински кръг Олимпиада БЕЛ

2023-11-28T13:26:57+02:00

Общинският кръг на Олимпиадата по БЕЛ ще се проведе на 10.12.2023 г в 88.СУ от 9 часа. Необходимо е участниците или техните родители да попълнят и представят следните декларации Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание  Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада

Общински кръг Олимпиада БЕЛ2023-11-28T13:26:57+02:00

Общински кръг на олимпиада по математика

2023-11-09T10:23:36+02:00

На 9.12. 2023 ще се проведе общински кръг на олимпиада по математика от IV до XII клас за 2023/2024 учебна година. Свалете, попълнете и върнете в училище една от двете декларации. Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание

Общински кръг на олимпиада по математика2023-11-09T10:23:36+02:00

Информация за Дневен консултативен център за деца, юноши и родители.

2023-10-05T11:48:20+03:00

Безплатна програма за развитие на родителската компетентност на Дневния консултативен център за деца, юноши и родители. Повече информация тук

Информация за Дневен консултативен център за деца, юноши и родители.2023-10-05T11:48:20+03:00

Предстоящи родителски срещи

2023-09-26T11:05:04+03:00

Уважаеми родители, 88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителски срещи към началото на учебната година. Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва: На 03.10.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа, за учениците от II до IV клас; На 04.10.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от VI, VII и от IX до XII клас. Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси. В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки. От Ръководството

Предстоящи родителски срещи2023-09-26T11:05:04+03:00

Родителски срещи

2023-09-06T15:28:32+03:00

На вниманието на родителите на ученици в I, V и VIII клас! Уважаеми родители, Екипът на 88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи преди началото на учебната година за учениците от първи, пети и осми клас. Родителските срещи ще се проведат, както следва: На 12.09.2023г. /вторник/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 1 клас за учебната 2023-2024 година; На 13.09.2023г. /сряда/ от 18:00 часа,  за учениците записани в 5 и 8 клас за учебната 2023-2024 година; От Ръководството

Родителски срещи2023-09-06T15:28:32+03:00

Откриване на новата 2023/2024 учебна година

2023-09-05T09:12:46+03:00

На вниманието на всички ученици и родители! Предстои началото на новата 2023-2024 учебна година. 15. септември е символичен ден за цялата училищна общност. Първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици, и от учители. Откриването на учебната 2023/2024 година за учениците в 88.СУ „Д.Попниколов“ ще се проведе на 15.09.2023г., при спазване на  следния график: 9:30 часа – официално откриване в двора на училището пред централния вход – присъстват учениците от 1 до 8 клас. /учениците трябва да бъдат в 9:15 часа  пред входа/; 10:30 часа - за учениците от 9 до 12 клас. След празничната програма в класните стаи влизат учениците от  [вижте още...]

Откриване на новата 2023/2024 учебна година2023-09-05T09:12:46+03:00
Go to Top