Уважаеми родители,

Приложено Ви информираме за Национална кампания за профилактика на детското зрение-моля прочетете тук