Уважаеми родители и ученици,
във връзка с получен сигнал за заплаха със самоделно взривно устройство на електронната поща на училището, след информиране на полицията и по техен съвет, предвид евентуален риск е направена евакуация на учениците от I смяна и учебния процес е прекратен.
За учениците от II смяна ще се организира обучение от разстояние в електронна среда, в  платформата Google Meet, съгласно седмичното и дневно разписание като се използват училищните акаунти на ученици и учители в домейна 88cy.info.

Учебният процес в реална училищна среда ще бъде възстановен на 29.03.2023 г. съгласно седмичното и дневно раписание.

Следете училищните електронни пощи и сайта на училището за допълнителна информация, при необходимост.
От Ръководството.