Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период.

По указание на МОН допълнително ще бъдете уведомени за нови дати, на които ще се проведат олимпиадите и състезанията, провеждането на които попада в посочения период.
Учебното съдържание ще бъде преструктурирано.
Всички ученици следва да се явят на редовни учебни занятия на 12.03.2020 г. (четвъртък), за II. учебен срок, както следва:


I смяна
I, III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас
II смяна
II, V, VI, VIII клас
В периода на грипна ваканция не се провеждат извънкласни дейности и занимания по интереси.
За допълнителна информация следете сайта на 88.СУ!

От Ръководството на 88. СУ „Димитър Попниколов“