Уважаеми ученици и родители,

Със заповеди на МОН и директора на СРЗИ на 7.02.2022г./понеделник/ се възстановяват присъствените учебни занятия за учениците от I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX и XI клас, при процедура за тестване един път седмично, в началото на учебния ден или с валиден „зелен сертификат“ за ваксинация, за преболедуване или за наличие на антитела..
Учениците от VII, X и XII клас ще се обучават от разстояние в електронна среда от 7.02.2022г. до 13.02.2022г.
Учебните часове в присъствена и в електронна среда се провеждат по седмично разписание за II учебен срок и при двусменен режим както следва:
I смяна – I, III, IV, VII, IX, X, XI, XII клас;
II смяна – II, V, VI, VIII клас.
Напомняме, че тестването на учениците, които се обучават присъствено се извършва за I смяна от 7:15 часа за IX и XI клас и от 8:00 часа за I, III, IV и групи ЦОУД – II клас, за учениците от II смяна – от 13:00 часа.
Повече подробности ще получите от класните ръководители.
Бъдете здрави!