Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с писмо на РУО София-град Изх. № РУО1-39704/02.12.2021 г. и необходимост от подаване на информация за броя на родителите/учениците, които са заявили съгласие за тестване с бързи антигенни тестове за COVlD-19 и брой ученици със зелен сертификат (общо не по-малко от 50% за присъствен образователен процес за паралелка ).
Приложено Ви изпращам нови Декларации за съгласие на ученици/родители:

1. Декларация за съгласие за ученици до 14-годишна възраст

2. Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст.

3. Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности

Попълнените формуляри се подават на електронна поща 88su.testove@88cy.info

Желателно е да бъдат изпратени до 12:00 часа на 3.12.2021г., тъй като в 14:00 часа училището трябва да изпрати обобщена информация за необходимия брой тестове и и училищната готовност за организиране процеса на тестване.