Моля запознайте се със Заповедта на Директора на 88.СУ