Уважаеми родители и ученици,

моля запознайте се със Заповедта на Директора на 88.СУ