Уважаеми родители и ученици,
Предстоят дейности по подготовка на учебните планове и формирането на групи за учебната 2023/2024 година.

Представяме на вашето внимание възможностите за избираеми и факултативни учебни часове, съответно в разширената и допълнителна подготовка по паралелки и предложение за избор на вид спортни дейности, както и вариантите за професионална подготовка в паралелки със специалност „Туристическа анимация“.

Попълнените заявления се предават на класния ръководител от 16 до 30 май 2023 г.

Запознайте се с тях в прикачените файлове.

Таблица с информация за ИУЧ,ФУЧ и СД-2-4клас

Таблица с информация за ИУЧ, ФУЧ и СД-5-12-клас

Заявление-2-4-клас-ИУЧ-ФУЧ-СД-ЦОУД-2023-24

Заявление-за-5-клас-2023-24

Заявление-за-6-7-10а-12а-клас-ИУЧ-ФУЧ-СД-2023-24

Заявление-за-9-клас-ИУЧ-2ЧЕ-СД-2023-24

Заявление за 11а клас ИУЧ, профил и СД-2023-24

Заявление за 11б клас РПП, СД-2023-24