ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството на 88.СУ „Димитър Попниколов“ напомня на всички свои ученици и техните родители, че съгласно изискванията на здравните власти и насоките на министъра на образованието и науката, се регулира влизането и излизането на учениците в сградата на училището и се допускат родители и външни посетители само по изключение, при неотложна необходимост и спазване на всички установени противоепидемичните мерки.

Всички ученици са уведомени и допълнително инструктирани за спазване на задължителните и препоръчителни мерки в училище. Считано от 04.01.2021 г. учебният процес продължава присъствено за учениците от начален етап при спазване на препоръчителната дистанция и невзаимодействие на учениците от различните паралелки, засилена дезинфекция, проветряване на помещенията.

Уведомяваме Ви, че училищното ръководство спазва стриктно указанията и препоръките на СРЗИ. В постоянен контакт е със съответните институции, като полага всички усилия да осигури спокойна и безопасна среда за обучение и възпитание в училището.

Бъдете здрави!

От Ръководството