Уважаеми родители,
В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-296/09.09.2021г. и писмо от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища, Ви информираме следното:
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19 и неговите варианти в страната, здравно-профилактичната карта да детето или ученика може да се предостави по служебен път на училището /на електронна поща.
За целта е създадена училищна електронна поща:
zdravna.karta88@88cy.info

Родителите, които желаят да се възползват от тази възможност е необходимо да съобщят, посочения електронен адрес на личния лекар на детето.
При невъзможност това да се направи, следва да се представи на хартиен носител до края на календарната 2021г.