Уважаеми родители,

Предстоят дейности по подготовка на учебните планове и формирането на групи за учебната 2020/2021 година. Представяме на вашето внимание възможностите за избираеми и факултативни часове, съответно в разширената и допълнителна подготовка по паралелки, както и предложение за вид спортни дейности.

Попълнените заявления донесете в 88.СУ в деня, в който предавате учебниците!

Запознайте се с тях в прикачените файлове!
Класните ръководители ще направят пояснения!

Заявление ИУЧ-ФУЧ