УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че в 88. СУ „Димитър Попниколов“ беше извършена доставка и раздаване на продуктите по схемите на ДФ „Земеделие“ – „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.
Към настоящия момент в училището има 563 деца и ученици от ПГ и от I-IV клас, за които се полагат плодове/зеленчуци и млечни продукти съобразно график за доставки, утвърден за 2019-2020 учебна година. Учениците трябваше да получат полагащото им се количество продукти за целия период на извънредното положение от 13 март до 13 май 2020 г. Във връзка с това и съгласно графика на изпълнителя, за учениците бяха осигурени съответните продукти за посочения период – 5 броя доставки на плод или зеленчук и 13 броя доставки на сирене или кашкавал съобразно допустимите размери на порциите.
След направено предварително проучване, посредством онлайн Анкета до родителите, стана ясно, че около 60% от отговорилите желаят да получат продукти за своите деца. Създадохме организация за раздаване на полагащото се количество продукти в индивидуален пакет /3 броя краставици = 1 кг, 7 пакетчета с кашкавал от по 30 гр и 6 пакетчета със сирене от по 30 г/ за всеки ученик на 23.04.2020 г. и на 24.04.2020 г. по график, при спазване на изискванията на здравния министър за работа и безопасност в условията на извънредното положение.
След отчитане на раздадените и останали продукти, се установи, че реално са раздадени индивидуални пакети на 296 ученика /малко под 60 %/. Останалите продукти за 267 ученика бяха дарени на SOS Детски селища България с Приемо-предавателен протокол за цялото количество, а именно 267 кг краставици, 1602 броя индивидуални опаковки със сирене по 30 г и 1869 броя индивидуални опаковки с кашкавал по 30 г.
Със съдействието на фирмата изпълнител създадохме оптимални условия за изпълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ в 88. СУ „Димитър Попниколов“, въпреки трудностите и предизвикателствата на настоящата ситуация при въведено извънредно положение.
Благодарим Ви за разбирането и сътрудничеството, в името и за доброто на децата!
От Ръководството на 88.СУ „Д.Попниколов“