ВАЖНО!

Уважаеми родители, 

На 6. юни / понеделник/, до 12:00 часа очакваме публикуване на резултатите от I класиране на децата кандидатствали в 

ИСОДЗ ПГУ и І клас

На  6 юни 2022г. от 13:00 часа до 17:00 часа, имате възможност да запишете приетия на първо класиране кандидат за първи клас, на място в училище. 

От 7 до 17 юни 2022 г., училищната комисия по записване на класираните деца в първи клас и консултиране ще работи от 8.00 до 17.00 часа

Необходимо е да носите отпечатано от информационната система заявление за записване.

Училищната комисия ще предостави на родителите на бъдещите първокласници –  заявление за избор на предмети от разширената и допълнителна подготовка и при желание на родителите заявление за извънкласни дейности.

Родителите могат да запишат всеки класиран ученик и по електронен път в информационната система, в указания срок за записване.

Необходимо е да носите следните документи:

  1. Заявление за записване /отпечатано от ИСОДЗ, ПГУ и I клас;
  2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група;
  3. Лична карта на родител и акт за раждане на детето/за сверяване на данните/.

 

При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР!