Уважаеми родители и ученици,

Предстоят дейности  по подготовка на учебните планове и формирането на групи за учебната 2021/2022 година. Представяме на вашето внимание възможностите за избираеми и факултативни часове, съответно в разширената и допълнителна подготовка по паралелки, както и предложение за вид спортни дейности.

Попълнените заявления се предават на класния ръководител от 17 до 27 май 2021 г.

Запознайте се с тях в прикачените файлове.

ИУЧ-ФУЧ-Спортни дейности за учениците, които ще са втори, трети или четвърти клас през учебната 2021/2022 година

ИУЧ-ФУЧ-Спортни дейности за учениците, които ще бъдат в класовете от 5 до 12 за учебната 2021/2022 година

Заявление за ученици, които ще бъдат в класовете от втори до четвърти през учебната 2021/2022 

Заявление за ученици, които ще бъдат в пети клас през учебна 2021/2022 г.

Заявление за ученици, които ще са в класовете шести, седми, десети, дванадесети

Заявление за ученици, които ще бъдат в девети клас през учебната 2021/2022 година

Заявление за ученици, които ще бъдат в единадесети клас през 2021/2022 година