Съгласно Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, в 88. СУ „Димитър Попниколов“ ще се проведе конкурс за следните извънкласни дейности:Немски език, Английски език, Шах, Баскетбол, Волейбол, Футбол, Народни танци и Латино танци.

Правила за извънкласни дейности

Образци на документи Приложения 1 и 2

Обява извънкласни дейности в 88.СУ