Гр.София, п.к.1632
ж.к.Овча купел, ул.”Димитър Попниколов” №7

Заместник директори тел. – 956 – 07 – 39
Канцелария тел. –
956—07—49
Факс: 956— 07—69

ел.поща: 88su.sofia@88cy.info

ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ

Aвтобуси: 11, 60, 73

map