Уважаеми родители,
По предложение на Обществения съвет към 88. СУ „Димитър Попниколов“ и след направен анализ на резултатите от проведена анкета сред родителите за предоставяне на храната в индивидуални опаковки за еднократна употреба в ученическия стол на училището, стана ясно следното:
• 77 % от родителите са дали положителен отговор и желаят храната да бъде предоставена в индивидуални опаковки за еднократна употреба;
• 23 % от родителите са дали отрицателен отговор и желаят предоставяне на храната в посуда за многократна употреба.

В тази връзка от 28.09.2020 г. ще бъде създадена организация за раздаване на храната в индивидуални опаковки за еднократна употреба.

От Ръководството