Уважаеми родители!
В изпълнение на чл. 8. т. 13 от Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, за извършване на класирането на кандидатите за първи клас в 88. СУ „Димитър Попниколов“, следва да бъде извършена процедура за случайно избрани, поредни номера на кандидати, отговарящи на еднакви условия.
Процедурата ще се проведе на 29 май от 17 часа в сградата на 88.СУ.
Процедурата се извършва от длъжностни лица, в присъствието на представители на родителите и членове на Обществения съвет на училището.
Желание за участие, може да заявите на електрона поща priem1klas@88cy.info, в срок до 18 часа на 28 май 2020 г.
Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки, броят на присъстващите е ограничен. Първите регистрирани родители ще бъдат поканени с телефонно обаждане до 20 часа на 28 май.
Успех и бъдете здрави!