88. СУ „Димитър Попниколов“ е сред одобрените училища по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година.⚽️🎹🪗 В нашето училище се сформират 3 групи: в Модул 1 „Изкуства“ – Детски танцов състав „Малчугани“ – български народни танци за ученици от начален етап и Младежки фолклорен състав „Бисерче“ за ученици от прогимназия и гимназия с ръководител Таня Илиева – хореограф.
🪗👫
В Модул 2 „Спорт“ – Футболен отбор „Титани“ – момчета, за ученици от прогимназиален етап с ръководител Методи Тодоров – учител по ФВС.⚽️🏆🏐
Заниманията за всички групи стартират през м.октомври.