УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID 19 в страната, промени нашето ежедневие. 
Училището ни затвори врати и животът на цялата училищна общност се преобърна.
Дните на изпитания са и дни за възможности, смели решения, креативност и поемане на отговорности.
Стартирахме електронното обучение от разстояние малко еуфорично, без подготовка и опит, в ситуация на извънредно положение и епидемиологична обстановка.
За няколко дни създадохме организация за включване на всички педагогически специалисти и ученици в електронната платформа за образователни цели – Google G Suite. 
Реализацията на електронно обучение се избира от всяко училище като се отчитат възрастовите особености  на учениците, наличните ресурси и техника, интернет свързаността, както и дигиталните умения на участниците в процеса.
Започнахме с асинхронна форма на обучение /задаване на учебни ресурси, указания и задачи за самостоятелна работа и обратна връзка от учителя/. За около седмица ситуацията ни подсказа, че нищо не може да замени живата връзка „учител-ученик“. Видео уроците дават такава възможност, макар и да не могат съвсем да повторят класната форма на обучение в училищната среда.
Препоръката на експертите е да се редува синхронната форма на обучение /видео уроци/ с асинхронна  – проектно-базирано обучение, изпращане на учебни ресурси, указания и насоки и задаване на самостоятелна работа със срок на изпълнение. 
Синхронната форма на дистанционно обучение се сблъсква с редица ограничения (достатъчно електронни устройства във всяко семейство, наличен и достатъчно бърз интернет, здравословно-допустимо време за работа с екран и др.). 
Екипът на 88.СУ, следвайки тези насоки изготви часови график за провеждане на видео уроци, съобразно седмичното разпределение на часовете по основните общообразователни предмети и ангажираността на учителите. Те се комбинират с обмен на учебни ресурси между учители и ученици в асинхронна форма.

АДМИРИРАМ професионализма и отговорното отношение  на всички педагогически специалисти!

БЛАГОДАРЯ за подкрепата, сътрудничеството и разбирането на родителите!

БРАВО на всички ученици, които ежедневно полагат усилия за  обогатяване на своите знания, опит и компетенции!

Ръководството и екипът на учителите от 88. СУ „Димитър Попниколов“ са убедени, че удовлетвореността на родителите от резултатите, които децата им постигат в образователния процес е най-важна в нашата дейност. Поради тази причина ние високо ценим Вашето мнение за провеждането на електронното обучение от разстояние и се обръщаме към Вас с молба за участие в анонимната ни анкета.

https://forms.gle/jYrGA9Yjp1rsL6jy5

Светли празници и бъдете здрави!

Н. Воденичарова, директор на 88. СУ „Д. Попниколов“