Общинският кръг на олимпиадата по география и икономика за ученици от V до ХII клас да се проведе

на 06 Януари, 2024 г. (събота).
Начало на олимпиадата: 09:00 часа.

Участниците трябва да се явяват в посоченото училище не по-късно от 08:30 часа на 06.януари, 2024г (събота), като ще бъдат допуснати в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.