Общинският кръг на Олимпиадата по История и цивилизации ще се проведе на 17.12.2023 г в 88.СУ от 9 часа.

Необходимо е учестниците да представят  попълнени следните декларации:

  1. Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание
  2.  Декларация за информираност и съгласие  на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада