Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното:

Класираните ученици в паралелките на 88.СУ „Д.Попниколов“ се записват в VIII клас като подават следните документи:

  • заявление до директора /по образец, предоставен в училище/;
  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия .

Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено или на място в училище ще им бъде предоставен формуляр.
Формуляр на заявление за участие във втори етап на класиране

Училищната комисия по записване на ученици в VIII клас ще приема документи от 8:30 до 17:30 часа, в стая 103 на 1 етаж в 88.СУ „Д.Попниколов“.