Уважаеми ученици и родители!

На прага сме на една необичайна учебна година, в условията на пандемия и стриктно прилагане на мерки за намаляване разпространението на COVID-19.
Екипът на 88. СУ „Димитър Попниколов“, търсейки баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на ученици и учители, и необходимостта да организираме посрещането на учениците в училищната сграда, единодушно прие официалното откриване на Новата учебна година да бъде само за децата от подготвителна група, учениците от първи и осми клас.
Ние знаем, че този ден е символичен за цялата училищна общност, първият училищен звънец се посреща с голямо вълнение и от ученици и от учители, за които раздялата през тази година бе значително по-дълга.
На интернет страницата на училището ще бъдете своевременно информирани за организацията на учебния процес и предприетите мерки.
Откриването на учебната 2020/2021 година в 88.СУ „Д.Попниколов“ ще се проведе на 15.09.2020г., при спазване на утвърдените противоепидемични мерки, по следния график:
10:00 часа – официално откриване, в двора на училището, пред централния вход – присъстват учениците от 1 и 8 клас и децата от подготвителна група;
11:30 часа – за учениците от 2 и 3 клас, пред централния вход;
– За учениците от 9, 10 , 11 и 12 клас в двора със спортни площадки;
12:30 часа – за учениците от 4 и 5 клас, пред централния вход;
13:30 часа – за учениците от 6 и 7 клас, пред централния вход.
Учениците от 1 до 7 клас ще получат учебници.
Предвид това, че не е препоръчително струпване на много хора, родители няма да бъдат допускани в двора на училището!
В сградата на училището ще влизат само учениците от 1 до 7 клас, при спазване на следните противоепидемични мерки:
– поставено лично предпазно средство, покриващо носа и устата по време на придвижване в общите части;
– дезинфекция на ръцете на входа на училището;
– спазване на физическа дистанция в общите части.
Благодарим Ви за разбирането!

От Ръководството