Уважаеми ученици, родители и учители!

Всяка година в началото на декември честваме своя патронен празник.
Този празник свързваме с името на Димитър Попниколов – виден общественик и тракийски деец, народен представител, автор на книги и списания, педагог- новатор. Той осъществява редица актуални и днес идеи, свързани с училището — въвежда факултативно изучаване на западни езици, създава училище за родители, иницииара ученическо самоуправление.
Днешния ден е повод за равносметка и поглед към бъдещето.
Вече над 25 години, 88 средно училище утвърждава позиции в столичното средно образование, като отстоява собствен облик и традиции в чуждоезиковото обучение, обучението по информационни технологии и математика, по хореография, изобразително изкуство и плуване.
Днес в училището се обучават над 1160 ученици в 50 паралелки от 1 до 12 клас и една подготвителна група. Тук ежедневно полагат усилия над 90 педагогически специалисти, които с вдъхновение и професионализъм обучават, възпитават, социализират и изграждат като личности нашите възпитаници.
Скъпи колеги, чрез вашата всеотдайност, търпение и отговорност, вие давате на учениците си увереност и сила, с които да вървят напред.
Трудности не липсват във времето, в което живеем. В настоящата пандемична година, изпитание за всички е справянето с разпространенито на коронавируса. В нестандартната ситуация, в която сме поставени, електронното обучение от разстояние изисква старанието на цялата училищна общност. Сътрудничеството, споделената отговорност и общите усилия на учители, ученици и родители, правят трудностите преодолими, каляват духа ни, правят ни по-силни и уверени.
Скъпи ученици, Вие сте надеждата и бъдещето ни.
Бъдете силни, следвайте мечтите си, вървейки по пътя на познанието, уважавайте и ценете труда на своите учители.
Всички нас ни свързва онова, позитивно и съзидателно нещо, което е невидимо за очите, но се пази и носи само в сърцето – 88.училище, училище с Европейско образование и български традиции.
Желая на всички здраве и вдъхновение, смели мечти – кураж и сили за да ги осъществите!
Честит празник!
Надка Воденичарова,
Директор на 88.СУ „Димитър Попниколов“

Със своя проект ученици от 5, 7 и 11 клас, под ръководството на г-жа Б.Цветкова и г-жа Н.Симеонова – учители по история, поздравяват всички учители и възпитаници на 88.СУ „Димитър Попниколов“, по случай патронния празник на училището.Браво!