По повод отбелязването на патронния празник на 88.СУ „Димитър Попниколов“ Виолета Чакалова, класен ръководител на 6г.клас през учебната 20/21 г., продължи подетата тогава инициатива „дари книга – съхрани история“ и със следващите си ученици отново от 6г.клас, но през учебната 23/24 г. Днес децата от 6г.клас предават едно ново послание към своите съученици от 6а.клас с класен ръководител Емануела Тодорова, „предай нататък – съхрани история“.
Дарени са две книги, „Одринска Тракия“ (изд. 1919) и „Тракийският въпрос, въпросът за българските малцинства и задачите на националната ни политика“ (1931).

Класният ръководител на 7г.клас -Маргарита Дънева също се включи в тази инициатива, дарявайки на 88.СУ лични книги, подарени ú от внука на Димитър Попниколов преди години.
Идеята на тези инициативи е на училищния библиотечен фонд да бъдат дарени всички издадени книги и учебници с автор Димитър Попниколов, за да останат за идните поколения учители и ученици.