Уважаеми учители, ученици и родители,

На 7. декември по традиция отбелязваме патронния празник на училището, който свързваме с името на Димитър Попниколов.

Димитър Попниколов е изтъкнат тракийски деец, родолюбец, автор на книги, учител и общественик. Честването на този светъл празник е повод за равносметка и нови планове.

Днес в нашето училище се обучават над 1150 ученици от 1 до 12 клас в 50 паралелки.

Училището разполага с добре оборудваната материална база, със спортно-учебен комплекс и плувен басейн. Съвременно обзаведените учебни кабинети и зали дават възможност за обучението по всички предмети да се ползват електронни платформи и учебници, интерактивни методи на преподаване, иновативни подходи, адекватно ориентирани към динамично променящия се съвременен свят.

Училището има изградени традиции в обучението по чужди езици, информационни технологии, математика, изобразително изкуство, хореография, плуване, работа по национални програми и международни проекти. В училището се обучават и ученици със специални образователни потребности, за които се прилага индивидуален подход.

Скъпи ученици, пазете традициите на родното училище! Бъдете упорити в учението, разширявайте границите на познанието, обогатявайте представите си за света, сбъдвайте мечтите си!

Уважаеми колеги, желая Ви сили и настойчивост, любов и творческа енергия в работата с нашите настоящи и бъдещи ученици, професионални успехи и признание!

 

Благодарение за усилията на цялата училищна общност – учители, ученици, родители и партньори – 88. училище вече 28 години се утвърждава като едно от желаните столични училища.

Благодаря Ви, за усилията и подкрепата!

Желая на всички здраве и вдъхновение, смели планове и кураж, за да ги осъществите.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Поздравителен адрес от Регионален инспектторат на образованието- София -град

Поздравителен адрес на кмета на район Овча купел

Поздравителен адрес от Обществения съвет при 88.СУ

Поздравителе адрес от Училищното настоятелство

Поздравителен адрес от Тракийско Сдружение