Уважаеми родители,

88.СУ „Д.Попниколов“ организира традиционните родителски срещи  преди края на първия учебен срок.

Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва:

На 10.01.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа,  за учениците от I до IV клас;

На 11.01.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от V до XII клас.

Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси.

В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки.