Уважаеми родители,

88.СУ „Д.Попниколов“ организира родителски срещи към началото на учебната година.

Те ще се проведат присъствено, в училищната сграда, както следва:

На 03.10.2023 г. /вторник/ от 18:30 часа, за учениците от II до IV клас;

На 04.10.2023 г. /сряда/ от 18:30 часа, за учениците от VI, VII и от IX до XII клас.

Родителските срещи ще се проведат от класния ръководител на паралелката, за обсъждане на организационни въпроси.

В срещите ще участват и преподаващите учители в съответните паралелки.

От Ръководството