Във връзка със сложната епидемиологична обстановка екипът на 88. СУ „Д.Попниколов“ отправя  препоръки към Вас:
Редовно да се почистват ръцете  с дезинфектант на алкохолна основа или да се  мият със сапун.
При кихане или кашляне устата и носа да се покриват със салфетка, която да се изхвърли в кошчето веднага.
Да се избягват посещенията на масови мероприятия и места със събиране на много хора – кино, театър, концерти, спортни зали, молове и магазини…
Да се избягват директните контакти с хора – ръкостискания, прегръдки, целувки и т.н…
Учениците да осигурят за престоя си в училище  лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички)!
В училището да се използват отговорно всички осигурени средства за лична хигиена!
Учениците да проявят разбиране и търпение при извършване на дезинфекция в класните стаи и общите помещения от служителите на училището!
Родителите да не посещават училищната сграда до отмяна на епидемиологичната обстановка!  Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон, e-mail или електронен дневник!
Учениците, които проявяват симптоми на грип да потърсят помощ от личния лекар и останат в къщи до пълното си излекуване, като представят съответния медицински документ при връщане в училище!
Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности, училищни събития, екскурзии и пътувания до края на учебната година, в изпълнение на  заповед на Министъра на образованието и науката!

Нека бъдем внимателни и отговорни към собственото си здраве и това на околните!