Програма „Ваканция“ се организира от Столична община, Дирекция „Спорт и младежки
дейности“ и общинските Центрове за подкрепа на личностното развитие в партньорство със
„Спортна София – 2000“ ЕАД, Национални федерации и спортни клубове.
Инициативата е свързана с предстоящата лятна ваканция и включва свободен и безплатен
достъп до разнообразни занимания по различни видове спорт, туризъм, лечебна изправителна
гимнастика, занимания по интереси и др., които ще се проведат от 21 юни до 30 юли 2021 г.,
включително. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години, при възможност и
включване на родители, младежи, придружители.
ВАЖНО: Спортните, образователни и други дейности по интереси, включени в Програмата, ще се
организират и провеждат при съобразяване със срока на извънредната епидемична обстановка и при
спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени със заповеди на Министър на
здравеопазване, Министър на образованието и науката и Министър на младежта и спорта.
В тази връзка е необходимо предварително регистриране за участие, чрез посочените контакти за
връзки или електронни платформи.

Програма „Ваканция“-тук