Обществена поръчка за избор на доставчик на нетна  електрическа енергия и на координатор на балансираща група за нуждите на 88.СУ