Уважаеми родители на приетите в 88.СУ първокласници,

Родителските срещи  в първи клас за учебната 2020/2021 година ще се проведат на 09.09.2020 г. , както следва:

От 18.00 часа

1а клас – класен ръководител: Христина Александрова

1б клас – класен ръководител: Валентина Борисова

1в клас­ – класен ръководител: Татяна Джорджева

От 19.00часа, както следва:

1г клас – класен ръководител: Нели Кръстева

1д клас – класен ръководител: Галина Пашинска

1е клас – класен ръководител: Александрина Павлова

Родителските срещи ще се проведат при спазване на всички противоепидимични мерки в условията на COVID 19. Препоръчително е да присъства по един родител!